Región Veľká Fatra

Veľká Fatra je národným parkom od roku 2002. Dovtedy bol na dlhé obdobie považovaný za chránenú krajinnú oblasť. Najvyšším bodom národného parku Veľká Fatra je Ostredok (1592 m.n.m.).

Turisti vyhľadávajú hlavne Ľubochniansku, Blatnickú, Gaderskú, Necpalskú, Beliansku ale aj Žarnovickú dolinu. Národný park sa tiež môže pýšiť skalnatými masívmi - Tlstá, Ploská, Čierny kameň, Majerova skala, Suchý vrch, Drienok a Kráľova studňa.

Z geologického hľadiska, okrem Ľubochnianskej doliny, ktorú tvorí žulové jadro, je územie Veľkej Fatry tvorené hlavne z usadených hornín druhohôr. Celé pohorie tvorí hlavný vysoký hrebeň, ktorý sa člení na Liptovskú a Turčiansku rázsochu. V hlavnom hrebeni sa nachádza aj Veľký Šturec, ktorý oddeľuje Zvolen a Hôľnu Fatru.

Jediná sprístupnená jaskyňa vo Veľkej Fatre je Harmanecká jaskyňa s prekrásnou výzdobou. Ak si chcete vychutnať pohľad na Veľkú Fatru určite si vyjdite na jeden z vyhliadkových vrchov – Rakytov, Krížna, Skalná Alpa, Lysec, Ostrá, Kľak či Šiprúň...a nechajte sa kochať výhľadom.